Realizace

Hotel Spa

Zadáním investora byl relaxační hotel s prvky východní kultury. Chybět neměly přírodní materiály jako kámen a dřevo. V atriu hotelu tak vznikla například zelená relaxační oáza. Druhé atrium kryje bazén a lázně jako takové.